Експериментална база

Стенд 3

Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти