Експериментална база

Стенд 4

Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Презентация

Изследване динамичното поведение на едноотворна двуетажна рамка, подложена на сеизмични въздействия