Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Компонентите на лабораторията, основни дейности, представяне

Галерия

В този раздел могат да се видят снимки и видео на отделните компоненти на лабораторията, от различните дейности на лабораторията, представянето на лабораторията на различни университетски, национални и международни научни и образователни форуми. Повече материали, включително и някои не толкова сериозни могат да се намерят във Facebook страницата на лабораторията, която постепенно се оформя от студентския ни колектив.