Компоненти на лабораторията

Пълното оборудване на една лаборатория като настоящата, е един продължителен процес, съпътстван с провеждането на много взаимно-свързани дейности по различните и компоненти. Необходимо е подходящо помещение за разполагане на базата на лабораторията, с подходащо силнотоково и слаботоково захранване.  Въпреки наличието на голяма техническа библиотека в УАСГ и на практика неограничения брой електронни книги, лабораторията трябва да разполага с малка библиотека с основни книги в областта на моделирането, числените изследвания, експерименталното моделиране.  Хардуерните установки освен като брой, трябва да отговарят и като параметри, както за провеждане на обучение, така и за научна работа и за приемане, обработка и печат на резултатите от експерименталните изследвания. Хардуерът трябва да е снабден със съответния лицензиран софтуер за решаване на същите задачи. Експерименталните изследвания пък се нуждаят от адекватни многофункционални стендови установки, снабдени със собствен хардуер, съвместим с останалия лабораторен такъв.

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Компонентите на лабораторията трябва да обезпечават основните изследвания, извършвани от един научен работник, ползващ подобна база:

          

           Аналитични(теоретични) изследвания,

 

           Числени изследвания,

 

           Експериментални изследвания.

Лаборатория от 80 –те.

Лаборатория от началото на нашия век.

Съвременен лабораторен комплекс.