За лабораторията

Лабораторията за числено и експериментално динамично моделиране при катедра “Техническа механика” на УАСГ отваря врати от месец ноември 2014 г.– за да отговори на нуждите на обучаемите по дисциплината “Теоретична механика”  от  съвременна електронно-изчислителна и експериментална база.

Лабораторията е плод на повече от тригодишен труд на преподаватели от катедрата, докторанти и студенти от Строителен и Хидротехнически факултет под ръководството на доц. д-р инж. Петър Павлов.

За оборудването на лабораторията с настоящата материална, библиотечна, хардуерна, софтуерна и експериментална база бяха ползвани средства по няколко научни проекта към ЦНИП на УАСГ, средства отпуснати целево от  УАСГ, както и известно външно финансиране от няколко фирми в областта на строителството.

В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по дисциплината Теоретична механика със студенти от УАСГ, занятията по избираемата дисциплина “Динамично моделиране с Matlab&Simulink” , курсове на тема “Matlab&Simulink за инженери” през Центъра за продължаващо обучение при УАСГ и др.

Експерименталната база се окомплектова постепенно и в момента разполага с 2 напълно готови и един почти готов стенд за изследване на различни динамични проблеми с основните материални обекти.

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти