Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Състав

доц. д-р инж. Петър Д. Павлов

Ръководител на научния колектив по окомплектоването на лабораторията за числено и експериментално динамично моделиране.

E-mail: pdp_mech_fhe@uacg.bg

Преподаватели:

доц. д-р инж. Светлана В. Лилкова-Маркова

Ръководител на катедра “Техническа механика” при УАСТ.

E-mail: lilkova_fhe@uacg.bg

гл. ас. инж. Борислав Наков

Отговорник на лабораторията по Съпротивление на материалите, помещаваща се в една и съща зала (Б-113) с динамичната лаборатория. експериментално

E-mail: nakov_fhe@uacg.bg

ас. инж. Симона Донева

Редовен асистент по Теоретична механика.

E-mail: simona_doneva@mail.bg