Галерия

Поместени са снимки и видео клипове на отделните  видими компоненти на лабораторията — материална база, библиотека, хардуер, експериментална база.

Компоненти на лабораторията

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти