Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Състав

Докторанти:

инж. Даниел Евлогиев

Редовен докторант към катедра “Техническа механика” с докторантура на тема “Дискретно моделиране на непрекъснати системи—числено и експериментално съответствие”

E-mail: daniel_evlogiev@abv.bg