Галерия

В тази страница са поместени снимки от представянето на резултатите от дейността в лабораторията на различни академични и научни форуми у нас и в чужбина. По-голям брой снимки, свързани и с разглеждане на забележителности на градовете домакини на тези форуми  могат отново да се намерят в  Facebook профила на лабораторията.

Представяне на лабораторията

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти