Научнини партньори

В страната

БАН—Институт по Механика—секция “Механика на дискретни системи”

Изпитателна лаборатория на БДЖ—София, кв. Илиятци

В чужбина

KU Leuven, Campus Ghent (KaHo Sint-Lieven)  Lab Dynamic of structures

Партньори/Спонсори

Партньори

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти