Галерия

Поместени са снимки от проведени научни семинари, от провеждане на експериментални изследвания със стендовите установки, от  ежеoневнити аналитични и числени изследвания и др.

Научни дейности в лабораторията

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти