Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Лабораторията за числено и експериментално динамично моделиране се прави за хората - студенти, докторанти, преподаватели, инженери.

Лабораторията, обаче, за да добие настоящия си вид се прави от хора.

По-голямата част от работата бе свършена от част от преподавателския екип на катедра “Техническа механика”. Основният компонент на лабораторията, който изискваше компетентното преподавателско участие бе аналитичната база —създадените динамични и математични модели, описващи различни динамични проблеми. Не по-малко важно бе тяхното участие при проектирането на стендовете за попълване на експерименталната база на лабораторията, тъй като за всеки един от тях трябваше много внимателно да се прецизират параметрите на отделните им звена.

В хардуерното оборудване и софтуерното обезпечаване дейно участие взеха и студентите и докторантите, работещи по няколко научни проекта към катедра “Техническа механика” . Както е известно младите хора много по-лесно възприемат иновациите и те бяха от голяма полза на колектива  при работата му по това направление.

Разбира се при решаване на отделни проблеми бяха привличани и външни експерти.

Състав