Стандартните  5 етапа на решение на обратната задача на материален обект се решават в лабораторията в 10 етапа, благодарение на аналитичните, софтуерни и експериментални възможности, които тя предлага.

Разработени са цялостни решения за изследване на различните видове  трептения на основните материални обекти, изследвани в динамиката—материална точка и абсолютно твърдо тяло.

Цялостни решения

Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Аналитична база