Компоненти

На този етап лабораторията се разполага в лабораторния комплекс на кат. “Техническа механика” - УАСГ, централно фоайе-ляво, зала Б-113, съвместно с лабораторията по Съпротивление на материалите. Бе направен основен ремонт на помещението—тавани, стени, врати, шкафове и др. като единствено не бе ремонтирана подовата настилка. Със средства от една фирма, работеща в областта на строителството, която не пожела да бъде цитирана бяха закупени 12 мини компютърни бюра, с възможност за радполагане върху тях на лаптопи, компютри от типа all-in-one или монитора, клавиатурата и мишката на стандартните компютърни конфигурации. Закупени бяха 3 библиотечни шкафа и едно по-голямо преподавателско бюро. Направено бе необходимото електрозахранване  на бюра, стендове, монитори и др. Бе прекаран кабелен и безжичен интернет в лабораторията, тъй като лицензирани софтуер се подновява през IP адреса на университета. Бяха поставени нови информационни табели, подновено бе информационното табло пред лабораторията и др.—неща свързани с PR кампанията за популяризиране на лабораторията.

Материална база

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти