Избираема дисциплина

Динамично моделиране с Matlab&Simulink

Избираема дисциплина

Дейности

Образователни дейности

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти