Международната научно-техническа конференция INTERTECH 2011, организирана от ТУ-Габрово, проведена на 17 – 18 ноември 2011

Международна научно-техническа конференцияInovation us a function of Engineering Development”, организирана от Университета на Ниш, проведена в гр. Ниш – Република Сърбия на 25-26 ноември 2011

Международна математическа конференция “Algebra Geometry Mathematical Physics” - ТУ – Бърно, Чешка Република – Бърно 12 – 14 септември 2012 г.

FEM Simposium—Chemnitz, Germany—22-24 September 2014.

Конференции, конгреси, симпозиуми, семинари

Дейности

Научни дейности

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти