Комерсиални партньори

В страната

“Сензомат” ООД—гр. Добрич

“Ню Тек” ООД— гр. София

ЕТ “Иван-Александър-Николай-Изов” - гр. София         

Партньори/Спонсори

Партньори

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти