Експериментална база

Стенд 1

Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Видео:

Принудени трептения на материална точка.