Експериментална база

Стенд 2

Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Видео:

Принудени трептения на модел на водна кула.