Календар

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Откриващи събития

03/11/2014 — 12.15-13.00 —  Демонстрационно занятие по Физика на тема "Праволинейни хармонични трептения на материална точка" с ученици СГСАГ.