Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Състав

Студенти:

Богдан Николов

Студент, спец. ХТС. Участник в един научен проект, с дейно участие в конструирането на стендовете от експерименталната база на лабораторията.

E-mail: bobi_z4m@abv.bg

Мехмед Казин

Студент, спец. ХМС. Участник в един научен проект, с дейно участие в изработката и администрирането на интернет сайта на лабораторията.

E-mail: mehmed_kazin@abv.bg

Гергана Иванова

Студент, спец. В и К.

E-mail: gerito_931@abv.bg

Тошка Щерева

Студент, спец. В и К.

E-mail: t_shtereva@mail.bg

Стефка Антонова

Студент, спец. В и К.

E-mail: stefinkotyyy@abv.bg

Мартин Динев

Студент, спец. В и К.

E-mail: martin.dinev93@abv.bg

Даниела Гарилова

Студент, спец. В и К.

E-mail: daniela.garilova@abv.bg

Александра Николова

Студент, спец. ХТС..

E-mail: alexandra.nikolova93@mail.bg

Михаела Пенева

Студент, спец. ХТС..

E-mail: mihaela_peneva00@mail.bg

Моника Георгиева

Студент, спец. В и К.

E-mail: mon_93@abv.bg

Момчил Николов

Студент, спец. ХТС..

E-mail: momchil.nikolov1@gmail.com

<mehmed_kazin@abv.bg>;

Студент, спец. ССС.

E-mail: simons_doneva@mail.bg

Студент, спец. ССС.

E-mail: simons_doneva@mail.bg